Avtale om salg av Orklas eierandel i Sapa till Hydro er gjennomført

Det vises til børsmelding av 10. juli 2017 vedrørende inngåelse av avtale om salg av Orklas eierandel i Sapa til Norsk Hydro ASA («Hydro»). Transaksjonen er i dag gjennomført i tråd med avtalens bestemmelser.

November 13, 2017

Test

Orkla har i dag mottatt 11,86 mrd. kroner i kontanter fra Hydro i foreløpig kjøpesum, hvilket representerer en verdsettelse av Sapa på totalt 27 mrd. kroner (på gjeldfri basis). Endelig kjøpesum vil fastsettes på basis av Sapas balanse per 30. september 2017.

Orkla har vært eier i Sapa siden 2005. Ved etablering av Sapa JV i 2013 ble Gränges skilt ut og senere børsnotert på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbørsen) med en samlet salgsverdi på ca. 5 mrd. kroner. Orkla mottok ved etablering av Sapa JV et kontantoppgjør på 1,8 mrd. kroner. For 2016 har Orkla mottatt et ordinært utbytte på 1,5 mrd. kroner fra Sapa. Orkla har dermed realisert en samlet verdi på vel 20 mrd. kroner fra sitt opprinnelige engasjement i Sapa.