Fortsatt fremgang for Orkla

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 8 % og endte på 1.267 mill. kroner i 3. kvartal 2017.

November 13, 2017

Test